Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Behandling av personuppgifter

Du hittar allmän information om universitetets personuppgiftsbehandling på www.lu.se/integritet. Nedan följer mer specifik information om personuppgiftsbehandling vid digital examination på grund av rådande pandemi.

Information om personuppgiftsbehandling

Kontaktuppgifter hittar du på lu.se/integritet

Du når dataskyddsombudet via följande mejl: dataskyddsombud [at] lu [dot] se

Du hittar allmän information om universitets personuppgiftsbehandling på www.lu.se/integritet

När Lunds universitet på grund av rådande pandemi går över till undervisning och examination på distans kommer dina personuppgifter behandlas på nya sätt. Detta för att universitetet ska kunna se till att dina studier kan genomföras på distans.

De nya behandlingstyperna består primärt i realtidsströmning och, i begränsad omfattning, inspelning. Med realtidsströmning avses ljud eller rörlig bild som sänds i realtid och som inte spelas in eller sparas. Med inspelning avses filmning, där ljud och rörlig bild sparas.

Realtidsströmning vid examination och obligatoriska moment kan förekomma om det bedöms nödvändigt för att säkerställa en rättssäker examination. Den ska då föregås av särskilt beslut på din fakultet där det framgår varför realtidsströmningen är nödvändig.

Inspelning vid examination och obligatoriska moment kan förekomma om syftet är att inspelningen ska utgöra grund för examinationen. Inspelning av andra skäl får endast ske i undantagsfall. Inspelning ska föregås av ett särskilt beslut på din fakultet där det framgår varför inspelningen är nödvändig.

Den rättsliga grunden (det vill säga lagstödet) för Lunds universitets personuppgiftsbehandling är att den är nödvändig för att universitetet ska kunna bedriva undervisning och genomföra examination på distans. Detta kallas enligt dataskyddsförordningen för att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, där själva examinationen utgör myndighetsutövning.

Mottagare av uppgifterna är myndigheten Lunds universitet. Tänk på att din examination är en allmän handling och kan komma att lämnas ut.

Information om detta hittar du på www.lu.se/integritet

Information om detta hittar du på www.lu.se/integritet. Din examination sparas enligt arkivlagen (1990:782) samt Riksarkivets föreskrifter och universitetets arkivplan. Detta kan innebära att personuppgifter sparas under längre eller kortare tid och i vissa fall för all framtid i universitetets arkiv.

Du har enligt lag rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätt att invända mot behandlingen. Du kan läsa mer om dina rättigheter och vart du kan vända dig på www.lu.se/integritet

Om du anser att universitetet behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen så kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Klagomål till integritetsskyddsmyndigheten (IMYs webbsida)

 

Två studenter vid en dator. Foto: Unsplash.

Kontaktuppgifter