Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pedagogiskt stöd

Har du en dokumenterad funktionsnedsättning, exempelvis dyslexi, ADHD, autism eller synnedsättning? Då har du rätt till stöd från universitetet för att kunna lyckas med dina studier på samma villkor som andra studenter.

Till exempel kan du få hjälp med anteckningar, stöd vid planering eller anpassade tentamensformer. Längre ner i den här texten hittar du information om vad som kan vara aktuellt när undervisning eller examination är helt eller delvis digital.  

Har du rätt till pedagogiskt stöd? 

Om du har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning bör du vara berättigad till pedagogiskt stöd. Du ansöker via Pedagogiskt stöds hemsida och när du ansöker måste du kunna ladda upp ett intyg på din funktionsnedsättning.

Om du är osäker på om du har rätt till pedagogiskt stöd eller har andra frågor om ansökan kan du alltid boka en tid med en samordnare. På Pedagogiskt stöds webbsidor kan du se vilken samordnare du ska kontakta beroende på vilken utbildning du går. Där finns också länken till ansökan. 

Gå till Pedagogiskt stöds webbsidor – lu.se

Vad händer när du ansöker? 

När Pedagogiskt stöd får din ansökan kontaktar de dig för att boka ett möte med den samordnare som är ansvarig för ditt ämnesområde. På mötet diskuterar ni tillsammans vilken typ av stöd som kan vara aktuellt utifrån din diagnos och ditt studieämne. Efter mötet får du ett besked om stöd som beskriver vilken typ av stöd som rekommenderas för dig.  

Om du har blivit beviljad pedagogiskt stöd har du ett ansvar som student att informera din utbildning om det. Det finns vanligtvis genomarbetade rutiner för hur du ska gå till väga som du kommer att få information om. Om du är osäker på vem du ska kontakta kan du alltid höra av dig till din samordnare på Pedagogiskt stöd eller till din studievägledare. 

Det är upp till dig om du vill berätta för dina kurskamrater om din funktionsnedsättning eller om eventuella stödåtgärder. Det är inget din lärare eller studievägledare gör om inte du specifikt har bett dem att göra det. 

Prata med läraren i god tid före en tenta 

Om du behöver anpassade tentamensformer (exempelvis förlängd tid, enskild tenta eller muntlig tenta) kommer det att rekommenderas i ditt besked från Pedagogiskt stöd. Men för att kunna anpassa en tenta eller en uppgift behöver din utbildning ofta god tid på sig. Försäkra dig därför om att du vet vem som har ansvar för att berätta för dina lärare att du behöver anpassningar och se till att alla berörda får informationen i så god tid som möjligt. 

Pedagogiskt stöd kan besluta om att du har rätt till exempelvis mentor och anteckningsstöd men just anpassade tentamensformer är det din utbildning som bestämmer om du kan få. Oftast bestämmer utbildningen det som Pedagogiskt stöd rekommenderar, men på en del kurser kan läraren avgöra att en viss anpassning inte går att genomföra eftersom den krockar med kursmålen som är aktuella för en viss examination. Kanske måste ett visst mål examineras skriftligt eller i grupp, till exempel. I de situationerna är det extra viktigt att du har pratat med läraren i god tid så att du vet vad som gäller och kan förbereda dig. 

Läraren ska vara extra tydlig om undervisningen är digital 

Universitetet har tagit fram riktlinjer för vad lärare behöver tänka särskilt på när undervisning och examination är helt digital. Idén med riktlinjerna är att underlätta för studenter med funktionsnedsättning som av olika skäl har svårare för att planera och strukturera sina studier när de sker digitalt, men att läraren är klar och tydlig i sin undervisning och i sina instruktioner är naturligtvis bra för alla.   

Lärare uppmanas till exempel att ge extra tydliga instruktioner och extra utförlig respons, både muntligt och skriftligt, när all information förmedlas digitalt. Riktlinjerna säger också att det är viktigt att det finns möjlighet att ställa frågor och att läraren går att få tag på. Dessutom påtalas att det kan ta längre tid att skriva en tenta hemma än i sal, särskilt för den med koncentrationssvårigheter, eftersom det finns fler distraktioner i hemmet. 

Riktlinjerna finns att läsa i sin helhet på länken nedan. 

Läs Riktlinjer för digital undervisning för lärare – medarbetarwebben.lu.se