Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Din digitala tenta

Din digitala tenta kan genomföras med hjälp av en rad olika digitala verktyg. Det är upp till examinator eller ansvarig lärare att bestämma vilket som ska användas för just din tenta. Det bör kommuniceras till dig i god tid så att du kan förbereda dig.

Checklista inför din digitala tenta

Du kan använda checklistan nedan för att få en överblick över det du behöver ha koll på inför din tenta. Det viktigaste är dock att du noggrant läser instruktionerna som du får av din lärare inför tentan.

I god tid före din tenta

Datum och tid för tentan? Behöver du anmäla dig till tentan? Var ska det i så fall göras och när är sista datum för anmälan?

 • Kommer din tenta att genomföras med penna och papper eller med ett digitalt hjälpmedel?
 • Vilket digitalt verktyg kommer att användas för tentan och var kan du hitta din tenta?
 • Kan du logga in på det digitala verktyget som du ombeds använda under tentan?

Lär mer om de digitala verktygen i undermenyn.

Du kan också förbereda dig genom att testa Zoom, Canvas eller Inspera. 

Testmiljöer för digitala examinationsverktyg

Vilken hårdvara förväntas du ha för att kunna genomföra tentan? Om du inte har möjlighet att ordna denna hårdvara, finns det möjlighet att låna av fakulteten eller institutionen?

Vilken mjukvara förväntas du ladda ner inför tentan och var hittar du den? Vilka webbläsare fungerar med de verktyg du ska använda i samband med tentan? Kom ihåg att Internet Explorer inte fungerar med något av de digtala verktyg som används för digital examination.

Exempel på mjukvara som kan behöva laddas ner:

Kommer din tenta att övervakas? 

Vilken hårdvara förväntas du ha för att kunna hantera övervakningen – behövs exempelvis mobiltelefon med kamera och mikrofon? Finns det möjlighet att låna av fakulteten eller institutionen? 

Förberedelser inför din övervakade tenta

Vilka hjälpmedel är tillåtna och vilka är otillåtna i samband med examination?

Var kan du hitta information om du vill veta hur dina personuppgifter behandlas i samband med examination?

Behandling av personuppgifter

Hur långt före din tenta behöver din lärare eller studievägledare få information om det stöd du har beviljats för att de ska kunna genomföra stödet? Det krävs oftast att informationen når din institutionskontakt 2–3 veckor före examinationen. 

Pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning

Några dagar före din tenta

 • Hur förväntas du identifiera dig?
 • Behöver du några koder för att komma åt din tenta? Har du fått dem skickade till dig eller vet du hur och när du kommer att få åtkomst till dem?
 • Din fysiska placering – ställs det några krav på den?
 • Vad finns det för regler kring ditt virtuella skrivbord på din dator? Förväntar sig din lärare att det ska vara tömt på innehåll och papperskorgen rensad?
 • Får du lov att äta eller dricka under din tenta?
 • Hur ska du göra din inlämning och får du någon bekräftelse på att den är inlämnad exempelvis via mejl eller via ett av systemen som används?
 • Har du en ergonomisk arbetsplats, eller känner du oro och ångest inför din tenta? 

Hälsa, välbefinnande och ergonomi

Om din tenta ska skrivas för hand:

Hur ska den lämnas in, via mejl, post eller något av de digitala verktygen?

Om du förväntas skicka in tentan digitalt, ska pappersversionen också lämnas in? Om så är fallet vilken adress ska den skickas till? 

 • Hur lång tid före utsatt examinationstid förväntas du logga in om din tenta är övervakad?
 • Vad finns det för regler kring ditt virtuella skrivbord på din dator – förväntar sig din lärare att det ska vara tömt på innehåll och papperskorgen rensad?
 • Förbered din mobil för övervakning och se till att du vet vad din lärare vill att du ska filma.
 • Om du av någon anledning blir tvungen att lämna din övervakade plats, vilka regler gäller? 
 • Kommer din tenta innehålla planerade pauser?
 • Får du lov att lämna den övervakade platsen om du blir klar innan tiden är slut?
 • Vad händer när du lämnat in din tenta?

Information till dig som ska skriva en övervakad tenta och tips kring hur du kan placera din mobil vid övervakad tenta

 

Vilka instruktioner har du fått om plagiering och fusk?

Vad är tillåtet och vad är inte tillåtet? Se till att du är helt säker på vad som gäller!

Fusk vid digital examination

 

Har din examinator beviljat dig någon form av specialanpassning i samband med den kommande tentan? Finns det några instruktioner gällande detta som du behöver ha koll på? Pedagogiskt stöd? 

Pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning

På tentadagen

 • Se till att både dator och mobil (om denna behövs) är väl laddad eller se till att ha laddare inkopplad.
 • Se till att du sitter på en plats med väl fungerande wifi och/eller mobildata som säkerhet.
 • Se till att du sitter på en plats där du är ensam och inte andra personer passerar.
 • Se till att ha uppdaterad internetbrowser observera också att Internet Explorer inte fungerar med de verktygen som används för examination.