Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Din examination i Zoom

Nedan kan du ta reda på mer om hur du förbereder dig för en kommande tentamen som involverar Zoom, om den används som platsen där examinationen faktiskt äger rum, en kompletterande programvara för att övervaka dig under en skriftlig tentamen eller som ett verktyg för att skapa en inspelning för en uppgift som kräver videoinlämning.

Examinationsformer i Zoom

Zoom kan användas för flera olika examinationsformer. Här följer några exempel på hur du kan komma att möta Zoom i din kommande tenta.

Zoom är ett bra verktyg för muntlig examination, dels för att man kan examineras i grupp och dels för att man kan examineras individuellt genom sk breakout rooms.

I praktiken så innebär det att muntlig examination kan både vara en sluttenta som genomförs i Zoom eller att du deltar i ett obligatoriskt seminarietillfälle. 

Om du vill förbereda dig för ett kommande seminarium i Zoom är det bra om du tar reda på:

 • om det finns någon information kring huruvida du förväntas ha kameran på eller ej, om tillfället ska spelas in eller inte och om du kan ställa frågor direkt i chatten under seminariet eller om du ska ställa dem i slutet.
 • om du kan logga in på rätt sätt med ditt studentkonto. Detta gör du enklast genom att testa att logga in på vårt test rum i Zoom  

Student guide: anslut till ett breakout room I Zoom (Canvas) 

Om du skriver uppsats denna termin finns det stor chans att du kommer att genomföra din uppsatsseminarium i Zoom. Det skulle I praktiken innebära att du möter din examinator, din opponent och möjligtvis andra åskådare I ett Zoom möte.

Själva opponeringen kan gå till på lite olika sätt beroende på vart på universitetet du studerar. Följande är ett exempel på hur det skulle kunna gå till:

 1. Du börjar med att presentera din uppsats. Du gör det genom att dela skärm (share screen) och visa upp en eventuell PowerPoint presentation. 
 2. Du stoppar din delade skärm och din opponent börjar ställa frågor till dig som du förväntas besvara. 
 3. Din examinator kommenterar på uppsatsen och examinationsmomentet och opponeringen avslutas. 

För att kunna förbereda dig på bästa sätt för ett scenario likt ovan, är det bra att du loggar in på Zooms testmiljö för att kontrollera dina högtalare och mikrofon. Det är också bra om du kan titta lite mer noggrant på funktionen "shared screen" och kanske skapa ett möte med en kurskamrat där ni båda kan testa er fram när det gäller att dela skärm och hålla presentation online. 

Student guide: Zoom (Canvas)

Zooms testmiljö (Lunds universitets zoom inloggning)

Om ni är en grupp studenter som har fått i uppgift att skriva ett arbete och göra en redovisning som ska spelas in kan ni antingen spela in det direkt i Zoom eller i Studio. Genom att öva på funktionerna med spotlight och shared screen kan ni skapa en bra inspelning. 

Ifall inspelningen ska lämnas in i Canvas kan ni ladda upp inspelningsfilen i Studio så att den läggs till i ert mediafilsbibliotek, och möjliggör att ni därefter skickar in den på rätt ställe.

Inspelningsfunktionen i Zoom kan också användas för att spela in intervjuer och samtal som ska utgöra underlaget till en kommande uppsats.

Notera att du alltid måste informera mötesdeltagarna att de kommer att bli filmade. Zoom skickar också ut ett meddelande när inspelning startar. 

Studentguide - Studio (Canvas)

Zoom som verktyg för övervakning

När din tenta ska genomföras på distans kan din lärare använda sig av Zoom som ett verktyg för övervakning. Zoom kan på så sätt kombineras med examination i Canvas, Inspera eller QPS. Om detta är aktuellt för dig är det bra att du förbereder dig både genom att läsa informationen på denna sida samt den som gäller för det verktyg som ska kombineras med Zoom. 

Förbered din arbetsplats

Det är inte ovanligt att det kommer att krävas två kameror, en på datorn som tittar på dig och en som installeras snett bakom för att kunna filma ditt skrivbord och datorskärm. 

Du kan också behöva logga in på två enheter samtidigt. Det är då viktigt att du ser till så att kameran är på men att ljudet och högtalaren endast är igångsatt på den ena enheten, annars riskerar du att ljudet går runt.

Exempel på hur det kan se ut:

Arbetsstation. Foto: Lund universitet.
Placera din mobil snett bakom dig, så läraren kan se ditt (tomma) skrivbord och eventuella datorskärm.

Exempel på hur en övervakad tenta kan gå till

Nedan text är ett exempel för hur en övervakad tenta kan gå till för att du ska få en känsla för det. Läs alltid informationen och instruktionerna som du har fått från din lärare och fråga om något är oklart. 

Börja med att läsa igenom instruktionerna från din lärare. Därefter går du igenom checklistan för att säkerställa att du har den information du behöver och du vet vad som förväntas av dig.

Checklista inför din digitala tenta

Identifiering sköts på olika sätt vid tentor beroende på vart du läser din kurs. Ta reda på vad som gäller för just dig genom att läsa igenom instruktionerna du har fått från din lärare. 

Ifall du blir ombedd att visa upp din legitimation för att identifiera dig, kan detta ske antingen enskilt i exempelvis ett breakout room i Zoom eller genom att du ombeds visa upp din legitimation men hålla för de fyra sista siffrorna med ditt finger.

Inställningar för din utrustning kan också skilja sig. Det är därför än en gång viktigt att du läser igenom instruktionerna du har fått inför just din tenta.

Följande är ett exempel på hur det kan se ut. Du kan bli ombedd att ha din kamera och mikrofon på så att tentavakten kan höra ifall någon börjar prata men att du stänger av högtalaren så att du inte behöver bli störd av att andra studenter mumlar eller hostar. För att inte förlora kontakt med tentamensvakten kan du också få instruktioner om att du ska titta på chatten var 15, 30 eller 60 minut. Om du har flera enheter uppkopplade till Zoom kan du även få instruktioner om att mikrofonen ska vara av på ena enheten men på på den andra. Detta för att man ska kunna undvika rundgång. 

Det är viktigt att du får information om vad som gäller ifall du skulle behöva avvika från din skrivplats. Det kan finnas många olika rutiner. Ibland delar läraren upp tenta frågorna för att skapa pauser där man kan gå på toaletten eller hämta en kopp kaffe och ibland behöver man informera tentamensvakten och har då en viss tidsfrist på sig till att besöka toaletten. Ta reda på vad som gäller för just dig och din tenta.

Om din tenta har skett med papper och penna kommer du att få instruktioner på vad du ska göra när du är klar. Instruktioner för detta kan skilja sig åt mellan kurser.

I vissa fall ska studenten använda mobiltelefonen för att ta foto på pappret och därefter skicka in det elektroniskt inom en viss tidsfrist. Det kan även finnas krav på att originalet ska skickas in per post. Tentamensvakten noterar då tids stämpeln för när tentan är klar och följer upp det på de bilder som skickas in. För att förbereda dig kan du ladda ner en pdf scanner som hjälper dig konvertera bild till pdf på mobilen. 

Information om PDF scanner (under övriga verktyg)

Det kan finnas specifika instruktioner på när du får lov att lämna den digitala tentan. Ta reda på vad som gäller för just dig genom att läsa instruktionerna noggrant.

Om du har högtalaren avstängd finns det chans att du inte kan få någon påminnelse kring när tentamenstiden är slut. Se till att ha god koll på tiden så att du inte riskerar att lämna in för sent.

Hjälpmedel 

Zoom är ett mycket bra system för att man ska kunna genomföra anpassade tentamensformer som exempelvis:

 • tentamen med förlängd tid
 • tentamen i mindre grupp
 • enskild tentamen
 • uppdelad tentamen
 • muntlig komplettering

Det är viktigt att du följer de riktlinjer som finns på din utbildning för att säkerställa att din examinator har information om vad som kan behövas anpassas i god tid före din kommande examination. Det är dock alltid upp till examinatorn att ta beslut om detta utifrån de lärandemål som ska examineras vid tillfället och om det finns möjlighet att genomföra den rekommenderade anpassningen. Du kan läsa mer om detta på våra sidor om stöd för studenter med funktionsnedsättning.

Pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning 

Om du har följt instruktionerna ovan kommer du att få information om vilka anpassningar som gäller vid din examination i Zoom. Det kan i praktiken innebära att examinatorn eller tentavakten skapar ett break-out rum där du kommer att kunna sitta själv, under längre tid eller där du kan examineras muntligt separat.

Student Guide - Break-out room (Canvas)

Zoom erbjuder ett antal funktioner för att göra verktyget mer tillgängliganpassad för alla studenter. Bland annat ebrjuder de:

 • möjligheten att anpassa teckensnittsstorleken på chatten
 • använda skärmläsare med Zoom och
 • använda tangentbordet för kunna navigera bland knapparna.

Om du är intresserad av att veta mer kan du besöka Zooms tillgänglighetsguide. 

Accessibility guide (på engelska) (Zoom)

Två studenter vid en dator. Foto: Unsplash.

Kontakt och support

Kontakta LU ServiceDesk om du behöver hjälp eller teknisk support i Zoom.

LU ServiceDesk
servicedesk [at] lu [dot] se
+46 (0)46 222 9000