Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Övervakning vid tenta

Frågor och svar kring övervakning vid examination

Universitetet är ansvarig för att erbjuda dig som student en rättssäker digital examination inom ramen för det som finns nedskrivet i kursplanen.

För att kunna genomföra examinationsmoment rättssäkert digitalt kan läraren behöva titta på olika digitala lösningar däribland även olika former av övervakning. Alternativet man väljer vägs alltid in mot det intrång i den personliga integriteten den digitala lösningen innebär. Examinatorn är dessutom ansvarig för att noga överväga sitt beslut kring vilka övervakningsformer som behövs för att kunna säkerställa en rättssäker examination

Som student har du rätt att få tydlig information om hur din kommande examination ska genomföras på ett rättssäkert sätt samt vilka övervakningsformer som kommer att tillämpas.

Ja, övervakning med Zoom får ske om läraren kan motivera att det är nödvändigt för att säkerställa rättssäker examination. Det kräver även att du som student har fått information om detta i god tid inför din tentamen.

En examination ska generellt sett inte spelas in i övervakande syfte. I enstaka fall kan examinatorn efter konsultation med universitetets dataskyddsombud ta beslut om att detta dock är nödvändigt för att kunna säkerställa rättssäker examination. I dessa mycket sällan förekommande fall ska det finnas dokumentation på beslutet.

Inspelning av examination får däremot göras ifall själva inspelningen är en del av examinationen. Exempel på dessa är muntlig framställning eller uppvisning på ett instrument.

Inför en övervakad digital examination följ de anvisningar som tilldelas dig, försök även att placera dig i en så neutral miljö i hemmet som möjligt. Om du bor tillsammans med andra, informera dem så de inte av misstag kommer med i bild.

Känsliga personuppgifter ska inte delas eller förekomma i system som inte är framtagna för att hantera denna typ av information. Våra vanligaste system som används för examination får inte hantera känsliga personuppgifter. Om du ser att ett sådant behov finns, ta kontakt med din examinator för att rådgöra hur ni ska gå tillväga för att hantera det på ett säkert sätt. 

Ja, om examinationsmomentet kräver att du identifierar dig. Dock bör detta ske på ett sådant sätt så att övriga mötesdeltagare inte har möjlighet att se ditt personnummer eller andra unika uppgifter, exempelvis genom att man går ut till ett breakout room i Zoom eller att du som student håller upp ditt id med fingret för de fyra sista siffrorna.

Det bör nämnas att tekniska hjälpmedel som möjliggör ansiktsigenkänning inte får användas för identifiering utan att det finns särskilt lagstöd för detta.

Två studenter vid en dator. Foto: Unsplash.

Kontaktuppgifter