Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Din digitala verktygslåda

Det finns olika digitala verktyg som din tenta kan utföras i, men också verktyg som kan hjälpa dig i dina förberedelser före och under din tenta.

Canvas

Canvas är Lunds universitets gemensamma lärplattform och introducerades 2019. I Canvas hittar du information om din kurs, meddelanden från din lärare, filer och annan relevant information. Din lärare planerar och bygger kursstruktur och examinationsmoment som du sedan får genomföra. Dessa kan bland annat bestå av quiz, hemtentor, gruppinlämningar med mera. Du kan också bli ombedd att examineras utifrån en inspelad video med hjälp av Studio-verktyget som finns integrerat i Canvas.

Information om din examination i Canvas

Studentguide - Canvas (Canvas)

Studentguide - Canvas studentapp (Canvas)

Studio

Studio är ett verktyg för att skapa och hantera video- och ljudfiler direkt i Canvas. Det går även bra att ladda upp video och dela eller bädda in på andra lärplattformar, webbplatser eller bloggar.

Med hjälp av Studio kan du skapa videor av dig själv, spela in din skärm eller spela in ljud. Den nära integrationen mellan Canvas och Studio skapar många möjligheter för din lärare att använda video i undervisningen. Det möjliggör bland annat att din lärare kan göra följande:

  • Dela förinspelat material som du kan ta del av i förväg och ha som underlag för din interaktiva föreläsning.  
  • Skapa inlämningsuppgifter där du enskilt eller i grupp får ladda upp video från din mobil eller zoom-session.
  • Skapa interaktivitet i inspelningsmaterial i form av exempelvis quiz som pausar videon och gör det möjligt för dig och dina kurskamrater att reflektera eller testa era kunskaper. Genom kommentarsfunktionen kan du som student både ta del av viktiga delar i video som din lärare kan "peka ut" eller delta i enkla diskussioner.

Studentguide - Studio (Canvas)

Zoom

Zoom är ett verktyg för eMöten och har blivit en stor del av vardagen på universitetet. Det används inte bara för föreläsningar och seminarier utan kan också vara ett verktyg för dig som ska skriva uppsats och behöver genomföra intervjuer som en del av din datainsamling. Som student har du möjlighet att använda ditt Zoom konto både för möten och inspelningar av olika slag.

Information om din examination i Zoom

Studentguide - Ladda ner Zoom (Canvas)

Inspera

Inspera är ett digitalt verktyg som lärare kan använda för att planera, genomföra och återkoppla på tentor. Verktyget kan användas både på salstenta för att ersätta traditionell skrivning med papper och penna och för tentor som genomförs online.

Information om din examination i Inspera

Studentguide - Inspera (Canvas)

Studentguide - Safe Exam Browser (Canvas)

QPS

Quality Progress System (QPS) är ett bedömningsverktyg som används av Medicinska fakulteten.

Information om din examination i QPS

Studentguider - QPS (QPS webbsida)

Övriga verktyg

Ally är ett integrerat verktyg i Canvas som ökar tillgängligheten, det vill säga att du kan komma åt ett dokument i olika format. Du kan till exempel lyssna på den uppladdade litteraturen, få den i e-Pub format för att underlätta läsning på mobilen eller som punkskrift om du har nedsatt syn. 

Studentguide - Ally (Canvas)

DigiExam är ett verktyg för digital examensskrivning som oftast används vid juridiska fakulteten. Det gör att skriftliga tentor kan genomföras via användarens dator och ger läraren möjlighet att ge digital feedback.

DigiExam - Studentguide (Juridiska fakultetens webbsida)

DigiExam - Support och kontaktinformation (DigiExams webbsida)

Genom integration med Google-appar kan du ladda upp dokument direkt från dina Google-appar till Canvas. Du kan också använda google-appen för att skapa dokument att samarbeta i, så som Google-docs.

MATLAB Grader är integrerad i Canvas vilket gör det möjligt för din lärare att använda MATLAB-kodningsproblem direkt i din kurs. Du kan därför stöta på det i en Canvas-uppgift.

Många studenter på Lunds tekniska högskola använder matematikprogrammen Matlab, Comsol eller Maple.

Eftersom även övriga studenter vid Lunds universitet ibland använder sig av dem för att göra matematiska beräkningar har universitetet användarlicenser för dessa program som täcker alla studenter vid Lunds universitet.

Logga in med studentkonto och ladda hem programmen (LTH:s webbsida)

Övriga programvaror vid LTH (Studentwebben LTH)

Office365 kan användas för att skapa samarbetsdokument antingen separat eller som en del av din digitala plattform på t.ex. Canvas.

Studentlicens - ladda ner Office365 (Lunds universitets webbsida)

Det finns flera olika appar som kan hjälpa dig omvandla ett foto till pdf. Nedan hittar du ett par exempel på dessa:

Genius Scan hjälper dig omvandla papperdokument till flersidiga pdf med hjälp av din mobilkamera. 

Genius Scan för iPhone (Apple Store)

Genius Scan för Android (Google Play)

Office Lens möjliggör att du omvandlar bilder till PDF-, Word-, PowerPoint- eller Excel-filer. Du kan också digitalisera tryckt eller handskriven text.

Office Lens för iPhone (Apple Store) 

Office Lens för Android (Google Play)

Peergrade är en extern applikation som hanterar peer reviews. Peergrade används för närvarande enbart på kurser i Canvas som genomförs vid Ekonomihögskolan.

Respondus Lockdown-browser används för övervakning av tentor. Respondus används för närvarande endast på kurser i Canvas som genomförs på LTH.

Teams är ett verktyg som kan användas för att chatta och hålla digitala möten. Den kan användas som ett fristående program eller integreras med andra Office 365-verktyg för att skapa ett samarbetsutrymme om du till exempel deltar i ett grupparbete.

Studentguide - Teams (Canvas)

TorTalk är en talsyntes som kan läsa upp digitala texter. Det fungerar i Inspera, men inte om Safe Exam Browser används.

TorTalk (Biblioteken vid Lunds universitet) 

Easy Reader är ett program för att läsa talböcker och få texter upplästa. Studenter får programmet via MTM.

Easy Reader (Legimus webbsida)

Stava Rex är ett stavningsprogram för svenska.

Stava Rex (Biblioteken vid Lunds universitet)

Spell Right är ett stavningsprogram för engelska.

Spell Right (inloggning krävs) (Biblioteken vid Lunds universitet)

Urkund är ett textmatchningssystem som kontrollerar din inlämning för plagiering.

Information om fusk