Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Din digitala verktygslåda

Det finns olika digitala verktyg som du kommer att använda i dina studier: några som du använder för att kunna delta i undervisningen, några som du använder när du studerar själv eller i grupp och några som används till tentor och annan examination. Här presenterar vi några av de vanligaste verktygen, med länkar till guider eller mer information.

Canvas

Canvas är Lunds universitets gemensamma lärplattform. I Canvas hittar du bland annat information om din kurs, meddelanden från din lärare och material som används i undervisningen. Din lärare planerar och bygger kursstrukturer och examinationsmoment som du sedan får genomföra. Din kurs i Canvas kan exempelvis bestå av lektioner, filmer, quiz, övningar, hemtentor och grupparbeten, men också av mycket annat. Du kan också bli ombedd att arbeta med video-verktyget Studio som finns integrerat i Canvas. Studentguide – Canvas (Canvas)

Studentguide – Canvas studentapp (Canvas)

Information om examination i Canvas

Studio

Studio är ett verktyg för att skapa och hantera video- och ljudfiler direkt i Canvas. Med hjälp av Studio kan du skapa videor med dig själv, spela in din skärm eller spela in ljud. Du kan också ladda upp en video i Studio och dela eller bädda in på andra lärplattformar, på webbplatser eller på bloggar.

Den nära integrationen mellan Canvas och Studio skapar många möjligheter för din lärare att använda video i undervisningen. Den möjliggör bland annat att din lärare kan 

  • dela förinspelat material som du kan använda för att förbereda dig för undervisningen
  • skapa inlämningsuppgifter där du enskilt eller i grupp laddar upp en video från din mobil eller från en zoom-session
  • integrera quiz som pausar videon och gör det möjligt för dig och dina kurskamrater att reflektera över eller testa era kunskaper
  • använda kommentarsfunktionen för att "peka ut" viktiga delar i videon eller be dig och dina kursare att delta i diskussioner direkt i anslutning till videon.

Studentguide – Studio (Canvas)

Zoom

Zoom är ett verktyg för eMöten och har blivit en stor del av vardagen på universitetet. Det används inte bara för föreläsningar och seminarier utan du kan också som student använda ditt Zoom-konto för att exempelvis grupparbeta, spela in material till dina studier eller genomföra intervjuer för din uppsats.

Information om examination i Zoom

Studentguide – Ladda ner Zoom (Canvas)

Inspera

Inspera är ett digitalt verktyg som lärare kan använda för att planera, genomföra och återkoppla på tentor. Verktyget kan användas både på salstenta för att ersätta traditionell skrivning med papper och penna och för tentor som genomförs online.

Information om examination i Inspera

Studentguide – Inspera (Canvas)

Studentguide – Safe Exam Browser (Canvas)

QPS

Quality Progress System (QPS) är ett bedömningsverktyg som används av Medicinska fakulteten.

Information om examination i QPS

Studentguider – QPS (QPS webbsida)

Övriga verktyg

Ally är ett integrerat verktyg i Canvas som ökar tillgängligheten, det vill säga gör att du kan komma åt ett dokument i olika format. Du kan till exempel lyssna på den uppladdade litteraturen, få den i e-Pub-format för att underlätta läsning på mobilen eller som punktskrift om du har nedsatt syn. 

Studentguide – Ally (Canvas)

DigiExam är ett verktyg för digital examensskrivning som oftast används vid juridiska fakulteten. Det gör att skriftliga tentor kan genomföras via din egen dator och ger läraren möjlighet att ge digital feedback.

DigiExam – Studentguide (Juridiska fakultetens webbsida)

DigiExam – Support och kontaktinformation (DigiExams webbsida)

Genom integration med Google-appar kan du ladda upp dokument direkt från dina Google-appar till Canvas. Du kan också använda google-appen för att skapa dokument att samarbeta i, exempelvis Google-docs.

MATLAB Grader är integrerad i Canvas vilket gör det möjligt för din lärare att använda MATLAB-kodningsproblem direkt i din kurs. Du kan därför stöta på det i en Canvas-uppgift.

Många studenter på Lunds tekniska högskola använder matematikprogrammen Matlab, Comsol eller Maple.

Eftersom även övriga studenter vid Lunds universitet ibland använder sig av dem för att göra matematiska beräkningar har universitetet användarlicenser för dessa program som täcker alla studenter vid Lunds universitet.

Logga in med studentkonto och ladda hem programmen (LTH:s webbsida)

Övriga programvaror vid LTH (Studentwebben LTH)

Office365 kan användas för att skapa samarbetsdokument antingen separat eller som en del av din digitala plattform på till exempel Canvas.

Studentlicens – ladda ner Office365 (Lunds universitets webbsida)

Det finns flera olika appar som kan hjälpa dig att omvandla ett foto till pdf. Nedan hittar du ett par exempel på dessa:

Genius Scan hjälper dig omvandla papperdokument till flersidiga pdf med hjälp av din mobilkamera. 

Genius Scan för iPhone (Apple Store)

Genius Scan för Android (Google Play)

Office Lens möjliggör att du omvandlar bilder till PDF-, Word-, PowerPoint- eller Excel-filer. Du kan också digitalisera tryckt eller handskriven text.

Office Lens för iPhone (Apple Store) 

Office Lens för Android (Google Play)

Peergrade är en extern applikation som hanterar peer reviews. Peergrade används för närvarande enbart på kurser i Canvas som genomförs vid Ekonomihögskolan.

Respondus Lockdown-browser används för övervakning av tentor. Respondus används för närvarande endast på kurser i Canvas som genomförs på LTH.

Teams är ett verktyg som kan användas för att chatta och hålla digitala möten. Den kan användas som ett fristående program eller integreras med andra Office 365-verktyg för att skapa ett samarbetsutrymme om du till exempel deltar i ett grupparbete.

Studentguide – Teams (Canvas)

TorTalk är en talsyntes som kan läsa upp digitala texter. Det fungerar i Inspera, men inte om Safe Exam Browser används.

TorTalk (Biblioteken vid Lunds universitet) 

Easy Reader är ett program för att läsa talböcker och få texter upplästa. Studenter får programmet via MTM.

Easy Reader (Legimus webbsida)

Stava Rex är ett stavningsprogram för svenska.

Stava Rex (Biblioteken vid Lunds universitet)

Spell Right är ett stavningsprogram för engelska.

Spell Right (inloggning krävs) (Biblioteken vid Lunds universitet)

Urkund är ett textmatchningssystem som kontrollerar din inlämning för plagiering.

Information om fusk