Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning

Studenter med funktionsnedsättning, exempelvis dyslexi, ADHD eller synnedsättning, har rätt till olika sorters stödåtgärder för att kunna lyckas med sina studier på samma villkor som andra studenter.

Krav för att beviljas pedagogiskt stöd

Avdelningen Pedagogiskt stöd har ett flertal samordnare som arbetar tillsammans med studenter med funktionsnedsättning för att identifiera vilken typ av stöd som bäst passar den individuella studenten utifrån diagnos och studieämne. Om du tror att du kan vara berättigad stöd – vänta inte med din ansökan.

Information om behörighetskraven (Lunds universitets webbsida)

Studentansvar

Om du har blivit beviljad pedagogiskt stöd har du ett ansvar som student att informera din studievägledare eller fakultets/institutionskontakt om detta. Det finns vanligtvis genomarbetade rutiner för hur du ska gå tillväga och det är ytterst viktigt att du följer de instruktioner du får. Om du är osäker på vem du ska kontakta kan du alltid höra av dig till din samordnare på Pedagogiskt stöd eller din studievägledare.

Notera att det är upp till dig om du vill berätta för dina kurskamrater om din funktionsnedsättning och eventuella stödåtgärder. Det är inget din lärare eller studievägledare gör om inte du specifikt har bett dem göra det.

Checklista inför din kommande tenta

Pedagogiskt stöd och digitala tentor

Om du behöver anpassade tentamensformer (exempelvis förlängd tid) kommer det att stå i ditt beslut från pedagogiskt stöd. Det är då extra viktigt att du tar reda på vilka rutiner som finns för detta på din utbildning. Se till att du vet vem som har ansvar för att förmedla information om anpassningar vidare till examinerande lärare och hur lång tid före en tenta läraren behöver få informationen för att kunna genomföra anpassningarna.

Kom ihåg att det är ytterst viktigt att din lärare får information om dina behov minst 2–3 veckor före din tenta. Om du inte följer de instruktioner som finns kan det bli svårt för din lärare att tillgodose dina behov. 

Ibland kan det uppkomma nya utmaningar som du inte kunde förutse. Exempelvis kan en examination flyttas från campus till ditt hem. Om du bedömer att ditt beviljade stöd då inte längre räcker till, behöver du kontakta din samordnare på Pedagogiskt stöd så att ni kan se över det existerande beskedet om stöd och eventuellt anpassa det till digital utbildning. 

Det är viktigt att komma ihåg att även om visst stöd kan beslutas av Pedagogiskt stöd (exempelvis mentor och anteckningsstöd) är anpassade tentamensformer inte en rättighet, och kan därför inte garanteras. Det är i slutändan upp till examinatorn att avgöra om anpassningar kan genomföras eller inte, beroende på hur de fungerar gentemot kursens övergripande lärandemål. Meningen är att rekommendationerna alltid ska följas om det fungerar utifrån lärandemålen. 

Kontaktuppgifter till Pedagogiskt stöd (Lunds universitets webbsida)

Lärarens ansvar och roll

Universitetet har tagit fram riktlinjer och samlat information för att hjälpa lärare när de ändrar sitt kursupplägg till ett mer digitalt format. Bland annat har följande råd tagits fram för att underlätta för studenter med pedagogiskt stöd som har fått det svårare att planera och strukturera sina studier när de sker digitalt. Dessa rekommendationer inkluderar bland annat:

  • extra tydliga instruktioner om vad som ska göras, gärna både muntligt och skriftligt
  • att dela upp större uppgifter i flera mindre moment
  • att det tydligt framgår hur kursens upplägg förändras och vilka områden i kurslitteraturen som är centrala. 
  • digital återkoppling och möjligheten att ställa frågor både före och under examination
  • att det finns kontaktuppgifter i din lärplattform
  • att det finns tillgång till inspelade föreläsningar istället för bara live-streamade. 

Information om lärarens roll vid administration av pedagogiskt stöd (Medarbetarwebben, Lunds universitet)