Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Effektiva grupparbeten med planering och mötesteknik

Att samarbeta med dina kursare är ett bra sätt att få ut mer av studierna – antingen det är läraren som har bestämt att ni ska grupparbete eller ni har bildat en frivillig studiegrupp. Men grupparbete kräver planering och struktur för att fungera.

Att grupparbeta kan kännas krångligt och jobbigt, särskilt om man inte känner varandra. Det kan vara knepigt att hitta tider när alla kan vara på samma ställe och om man ses digitalt kan det bli stelt och svårt att få tekniken att fungera. Om olika personer i gruppen har olika idéer om vad arbetet ska resultera i kan det skapa konflikter. Men med rätt planering är grupparbete ett utmärkt sätt att lära sig mer: du får tillgång inte bara till din egen hjärna utan till flera stycken och du tvingar dig själv att vara aktiv och motivera dina lösningar. Det gäller bara att vara extra noga med strukturen. Kom ihåg att det inte finns några motsättningar mellan regler och kreativitet även om det kan kännas så. 

Planera tillsammans

Träffas på ett uppstartsmöte där ni gör en gemensam planering för hela grupparbetet. Bestäm hur ofta, hur många gånger och hur länge ni ska träffas. Klargör om det är okej att delta digitalt och i så fall hur. Se till att alla kan få tag i varandra enkelt om något händer. Diskutera hur ni förstår uppgiften och hur ni vill att resultatet ska se ut. Sätt delmåls-deadlines.  Klargör vad var och en förväntas göra före nästa möte och hur de olika uppgifterna passar in i helheten.

Dela upp rollerna

Bestäm för varje möte en ordförande som bjuder in till mötet, har koll på tiden (och pauserna!) och som har sista ordet. Det är bra om ordförandeskapet roterar mellan mötena. Kanske kan de olika uppgifterna också delas upp: någon antecknar, någon håller koll på tiden, någon fördelar ordet, och så byter ni i pausen.

Kom överens om trivselregler

Kom överens om vad som är okej och inte under er gemensamma tid. Är det okej att man kollar sin mobil då och då eller ska alla mobiler vara avstängda och undanplockade? Är det okej att sitta på kafé där folk pratar i bakgrunden eller behöver ni en helt tyst miljö för att kunna koncentrera er? Hur viktigt är det för er att alla kommer i tid och stannar hela tiden? Är man tyst när man inte har ordet eller är det okej att avbryta?

Checka in i och ut ur mötet

Börja varje möte med en runda där alla får säga någonting om sitt dagsläge och sina förutsättningar att delta. Att ”checka in” mentalt blir extra viktigt om man inte är fysiskt i samma rum och inte kan läsa av varandra på det sättet man är van vid. Avsluta på samma sätt med en utcheckning där var och en får säga någonting om vad man tar med sig från mötet. Ofta är det först då det faller på plats vad man faktiskt fått gjort.

Dokumentera gemensamt

Se till att det finns gemensam dokumentation av grupparbetet. Det kan handla om ”att göra”-listor, minnesanteckningar och scheman men också om texter till ett gemensamt arbete eller manus till en muntlig presentation. Det är viktigt att alla har tillgång till allt, dels för att det blir lättare att delegera om någon blir sjuk, dels för att alla får överblick över hela arbetet och inte bara ser sin egen del. Ni kan samla filer på Google Drive eller på Canvas om ni har ett gemensamt grupprum där. Att göra-listor eller brainstorming passar kanske bättre i Padlet. Kom överens om ifall det är okej att kommentera eller ändra i varandras texter. 

Under rubriken Digitala verktyg hittar du information om de olika verktygen som nämns i texten. Du kan också klicka direkt på länkarna nedan.