Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ge andra respons och bli själv en bättre skribent

Att skriva är ofta en ensam syssla och det är inte alltid helt lätt att motivera sig själv eller få överblick över processen. Då kan inbokade responsmöten vara ett bra sätt att få extra deadlines, sällskap i skrivandet och övning i att analysera text.

Responsmöten går utmärkt att genomföra digitalt – det finns till och med fördelar med det framför att träffas fysiskt. Det är lättare att skapa struktur och effektivitet digitalt och man kan dela skärm på ett praktiskt sätt eller skriva i samma digitala dokument. Dessutom är break-out-rum i Zoom både tystare och lättare att boka än fysiska grupprum.

En del texter man skriver på universitetet är strikt individuella men i många fall är det både okej och uppmuntrat att man hjälper varandra framåt i skrivprocessen. Kolla först med läraren om du är osäker.

Både att få respons och att ge respons kan göra dig till en bättre skribent. När du får respons ser du din egen text med nya ögon och blir motiverad att arbeta vidare. När du ger respons får du inspiration av andras sätt att tolka uppgiften och får på det viset tips som du själv kan använda i ditt skrivande.

Tänk på att respons inte bara handlar om att finslipa nästan färdiga texter utan tvärtom brukar ha störst effekt tidigt i skrivprocessen. Ofta behöver man mest hjälp med att tolka instruktionerna, komma igång med skrivandet eller utveckla sina idéer. När man får kommentarer på något som man redan känner sig färdig med är risken dessutom stor att man inte orkar eller hinner göra några större ändringar.

Några råd när du ger respons

  • Var snäll – det betyder inte att du bara ska ge positiv respons utan att du ska hålla en god ton. Diskutera gärna i förväg vad det innebär för just er.
  • Sortera – ge lagom mycket respons och fokusera på det som du tror är mest relevant för skribenten precis i det här skedet av processen.
  • Använd jag-budskap – ”såhär tolkade jag”, ”här stannade jag upp”, ”det här inspirerade mig att”, ”här undrade jag över” … Respons ska inte vara formulerad som en sanning om texten utan som information om din läsning och tolkning.
  • Undvik värderande adjektiv utan exempel – säg aldrig att något är bra utan att förklara hur och varför det är bra. Detta är svårt men viktigt för att responsen ska leda till lärande.

Några råd när du tar emot respons

  • Skicka ett följebrev till dina responsgruppskamrater där du berättar om var du är i arbetet och vad du helst vill ha respons på.
  • Var tyst när du tar emot respons, med undantag för om du inte förstår. Det är jättesvårt att lyssna ordentligt om man tillåter sig att förhandla med responsen. Dessutom stör man personen som lagt ner tid på att förbereda respons om man avbryter hela tiden.
  • Tänk på att det fortfarande är du som har ansvar för din uppgift. Ändra inte automatiskt allt utefter responsen du får utan försäkra dig om att du själv förstår och kan motivera ändringarna du gör.
  • Anteckna under tiden du tar emot respons och avsätt tid direkt efter mötet för att arbeta vidare med uppgiften när du fortfarande har responsen i färskt minne.