Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Myten om lärstilar och poängen med att plugga varierat

Har du någon gång fått frågan om vilken lärstil du har? Kanske har du blivit uppmanad att fundera över om du lär dig bäst av att lyssna eller läsa – eller på om du har en främst visuell, främst auditiv eller främst kinestetisk inlärningsstil. Tanken är att man lär sig bäst om man anpassar sin studieteknik till sin lärstil. Men faktum är att det inte finns några bevis för att det funkar, tvärtom.

De flesta av oss föredrar förstås vissa sätt att ta in information framför andra. Kanske gillar någon att lyssna på kurslitteratur, kanske tycker någon att det är roligare att rita tankekartor än att skriva begreppsordlistor, kanske föredrar någon att läsa själv hemma framför att grupparbeta i klassrummet. Men att man gör det man gillar eller det man är van vid betyder inte automatiskt att man får bättre resultat i sina studier. Tvärtom verkar vi människor vara mer lika än olika när det kommer till hur vi bäst lär oss.

Se ex. Rogowsky, Calhoun & Tallal 2015 – apa.org

Flera sätt att lära är bäst

Generellt är det nämligen så att vi lär oss bäst om vi engagerar oss och aktiverar flera olika sinnen – det vill säga om vi använder flera olika lärstilar. Det är alltså smart att inkludera både visuella moment och text i sina anteckningar och att följa med i texten framför sig samtidigt som man lyssnar på kurslitteraturen – och grupparbetet blir som allra bäst om var och en förbereder sig individuellt innan.

Någon kanske förstår och kommer ihåg något bara genom att lyssna på en person som pratar, medan någon annan behöver visuellt stöd, tid att anteckna och möjlighet att läsa flera gånger för att förstå samma sak. Men det betyder inte att den som lär sig av föreläsningen har en annan lärstil utan troligen att den har bättre förförståelse, bättre fallenhet för ämnet eller kanske bara att den sovit bättre natten innan. När svårighetsnivån höjs eller förutsättningarna ändras behöver alla människor flera olika tekniker för att hänga med.

I stället för lärstilar kan det vara bra att tänka i termer av lärstrategier – och man kan aldrig få för många. För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för ditt eget lärande kan du öva på det du inte redan kan, antingen det handlar om hur du memorerar, antecknar, förstår eller koncentrerar dig. På det sättet fyller du på din verktygslåda och förbereder dig för komplexa lärsituationer. När en strategi inte räcker till har du andra att ta till.

Testa nya lärstrategier och dela med varandra

Det finns alltså all anledning att inventera dina strategier: Vad är du bra på? Hur gör du när du gör det? Vad tycker du är svårt? Hur gör du då? Vad behöver du andra eller fler strategier för? Botanisera gärna bland texterna här på campusonline.lu.se för att se om du hittar något nytt att testa:

Anpassa dina lässtrategier för skärmläsning

Om att anteckna för hand eller på dator

Effektiva grupparbeten med planering och mötesteknik

Ge andra respons och bli själv en bättre skribent

Kanske finns det några nya verktyg du kan testa för att variera dina strategier. Här kommer några förslag:

Tillgänglighetsverktyg – testa att få texten uppläst för dig samtidigt som du läser

Padlet – skriv gemensamma anteckningar

Mentimeter – utmana studiegruppen med polls och frågesporter

Studio – bearbeta ett material genom att spela in videor

Fråga sedan dina kursare hur de brukar göra och dela dina egna strategier med dem. Bidra till en generös stämning av att man delar med sig av sina bästa tips och hjälper varandra! Det vinner alla på.