Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anteckna för hand eller på dator?

Att anteckna på dator istället för med papper och penna är på många sätt praktiskt. Det går snabbt, anteckningarna finns tillgängliga på flera enheter och du behöver inte tyda din egen slarviga handstil några veckor senare när du pluggar till tentan. Men när det gäller att faktiskt lära sig grejer – är det egentligen bäst att anteckna för hand eller på dator?

Först måste vi definiera varför vi antecknar över huvud taget när vi vill lära oss någonting. Enkelt uttryckt finns det fyra anledningar:

  • för att koncentrera oss bättre
  • för att minnas bättre
  • för att förstå bättre
  • för att kunna gå tillbaka i efterhand

Vi vet att de bästa anteckningarna (i bemärkelsen de som hjälper inlärningen mest) är de som bearbetar innehållet, alltså skrivs med egna ord och egna associationer. Vi lär oss mer när vi funderar över vad som är viktigast, organiserar anteckningarna utifrån vår egen förståelse och förankrar ny information och nya perspektiv i det vi redan vet sedan innan.

Det finns inte särskilt mycket forskning om huruvida handskrivna eller datorskrivna anteckningar är bäst på att åstadkomma detta, men det finns en stor amerikansk studie (Mueller & Oppenheimer 2014) som många hänvisar till. Där fick studenter anteckna medan de såg inspelade föreläsningar och blev sedan testade på hur mycket de kom ihåg och hade förstått.

Länk till studien av Mueller & Oppenheimer 2014 (PDF, 612 Kb, ny flik)

Snabbare är inte alltid bättre

Man kunde konstatera att de som antecknade på dator antecknade snabbare, mer och i större utsträckning ordagrant det som föreläsaren sa – jämfört med de som antecknade för hand. När båda grupperna testades en stund senare var de lika bra på att minnas faktauppgifter, men de som antecknade för hand svarade bättre på frågor som innebar att man skulle tillämpa koncept och minnas samband. När studenterna istället fick göra testet en vecka senare, efter att ha fått plugga utifrån sina anteckningar, presterade de som antecknat för hand bättre både på faktafrågor och på de mer komplicerade frågorna.

Forskarna tror att resultatet beror på att de som inte hinner skriva allt måste lyssna mer noggrant och bedöma vad som är viktigast att skriva ner. De bearbetar alltså innehållet medan de antecknar. De som antecknar ordagrant vad föreläsaren säger fokuserar mer på själva skrivandet och mindre på att lära sig.

Det finns andra studier som visar att fler områden i hjärnan aktiveras när vi skriver för hand än när vi trycker på tangenter. Dessutom verkar egen handstil på papper engagera oss mer och vara bättre triggers för minnet. Det skulle i så fall förklara varför studenterna med handskrivna anteckningar presterade bättre efter att ha fått plugga utifrån dem.

Låt dig inte distraheras

Studenterna i den amerikanska studien hade inte tillgång till internet på datorerna de använde för att anteckna. Det finns gott om forskning som visar att de som exempelvis kan använda sociala medier på sin dator eller mobil samtidigt som de pluggar presterar sämre. Och att de blir distraherade bara av möjligheten att multitaska, helt oavsett om de faktiskt gör det eller inte. En jobbig insikt i Zoom-föreläsningarnas tidsålder.

Det verkar alltså vara svårt att göra lika bra anteckningar på datorn som för hand. Men forskningen är inte entydig. Dessutom är inte laptop eller penna de enda två alternativen längre utan det finns både hårdvara och mjukvara som låter en skriva med handstil på skärm eller göra digitala tankekartor. Kanske spelar det roll. En annan aspekt att betänka är att hjärnan blir sämre på det den sällan gör, vilket är ett bra argument för att variera och öva sig i olika tekniker.

Sammanfattningsvis finns det forskning som antyder att det kan vara lättare att förstå, komma ihåg och koncentrera sig om man antecknar för hand, men det viktigaste är inte om du använder dator eller penna utan att du arbetar aktivt med att bearbeta stoffet: sortera och organisera, förankra ny kunskap i förförståelse och testa dig själv på innehållet efteråt. Och att du inte låter dig störas av annat när du antecknar.