Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Frågor och svar om digital övervakning

Här hittar du vanliga frågor och svar om tentaövervakning.

Får universitetet lov att övervaka mig som student när jag genomför ett visst examinationsmoment?

Ja, övervakning får ske om läraren kan motivera att det är nödvändigt för att säkerställa rättssäker examination. Du som student ska ha fått information om övervakning i god tid före din tenta.

Vi har fått instruktioner om att använda dator med webbkamera och mobil. Får universitetet ställa sådana krav?

Universitetet kan inte kräva att du införskaffar sådan utrustning om utbildningen inklusive examinationen inte varit reglerad som en distansutbildning i kurs- eller utbildningsplanen vid antagningen. Om det är nödvändigt att du har tillgång till dator med webbkamera och mobiltelefon för att examinationen ska kunna utföras på ett rättssäkert sätt måste universitetet tillhandahålla sådan utrustning för utlåning eller ge dig möjlighet att delta i examinationen i universitetets lokaler med nödvändig övervakning.

Får min lärare lov att spela in mig under min examination?

En examination ska generellt sett inte spelas in i övervakande syfte. I enstaka fall kan examinatorn efter konsultation med universitetets dataskyddsombud ta beslut om att det dock är nödvändigt för att kunna säkerställa rättssäker examination. I dessa mycket sällan förekommande fall ska det finnas dokumentation på beslutet.

Examination får däremot spelas in om själva inspelningen är en del av examinationen. Exempel på sådan examination är muntlig framställning eller uppvisning på ett instrument.

Vad kan jag som student göra för att värna om min integritet vid digital examination?

Följ anvisningarna som du fått inför examinationen. Placera dig i en så neutral miljö i hemmet som möjligt och om du bor tillsammans med andra – informera dem om när examinationen pågår och vad kameran filmar så att de inte av misstag kommer med i bild.

Är det okej att jag blir ombedd att identifiera mig genom att visa upp min legitimation på kamera?

Ja, om examinationsmomentet kräver att du identifierar dig. Dock bör detta ske på ett sådant sätt att övriga mötesdeltagare inte har möjlighet att se ditt personnummer eller andra unika uppgifter, exempelvis genom att du blir ombedd att gå ut till ett breakout-room i Zoom eller genom att du håller upp din legitimation med fingret för de fyra sista siffrorna.