Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fusk vid digital examination

Som student är du skyldig att hålla dig till de lagar och regler som gäller för Lunds universitet. En student som gör sig skyldig till fusk, störande verksamhet eller annan disciplinförseelse kan bestraffas med en varning eller avstängning.

Fuska inte

En grundläggande regel för dig som är student vid Lunds universitet är: Fuska inte och se till att hålla dig informerad om vad som gäller. 

Läs noga igenom informationen om fusk, störningar och trakasserier: 

Fusk, störningar och trakasserier (Lunds universitets webbsida)

Bekanta dig även med informationen om akademisk hederlighet:

Akademisk hederlighet (Biblioteken vid Lunds universitet)

Vad gäller vid din digitala examination

I samband med din digitala examination är det av yttersta vikt att du ser till att du har all den information som du behöver för att undvika missförstånd och fusk. Läs noga de instruktioner som kommer från examinator eller ansvarig lärare för din tenta.

Du behöver ha koll på

  • om tentan ska skrivas ensam eller om det är tillåtet att arbeta i grupp eller diskutera med andra personer
  • om du får lov att ha med dig några hjälpmedel och i sådana fall vilka (om du exempelvis får ha med dig lektionsantecknignar om det är en "open book"-tenta)
  • vad som gäller för den fysiska plats där du sitter under din tenta (om det exempelvis får vara andra personer i rummet)
  • vad som gäller kring det digital skrivbord du har på din dator
  • om du får lov att lämna din övervakade plats under pågående tenta och vilka regler som i så fall gäller
  • vad som händer om din Internetuppkoppling går ner under övervakad tenta, om du kan bli anklagad för fusk och om det finns något du kan göra för att förhindra det.

 

Två studenter vid en dator. Foto: Unsplash.

Kontaktuppgifter

Om du är involverad i ett disciplinärende kan du söka stöd och rådgivning från Studenthälsan, Doktorandombudsmannen vid Lunds doktorandkår och Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer.

Kontaktuppgifter (hänvisar till Lunds universitets webbsidor):