Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Din examination i Canvas

Din lärare kan använda sig av Canvas för att skapa quiz, hemtentor, gruppuppgifter med mera. De kan också välja att examinera dig och kursens lärandemål genom att du får filma dig själv eller något du utför på din skärm med hjälp av verktyget Studio. Nedan hittar du mer detaljerad information om de funktion du kan komma att möta när du förbereder för eller genomför en examination i Canvas.

Examinationsformer i Canvas

Din kommande tenta kan ligga på lite olika ställen i Canvas beroende på hur just din lärare har valt att strukturera upp sin kurs. Strukturen ingår nämligen i det pedagogiska tänket och det är därför du som student sällan möter två kurser som ser exakt likadana ut. Med det sagt så innebär det i praktiken att du kommer att hitta din tenta antingen: 

 • Via "uppgifter" i kursmenyn
 • Som en kommande uppgift i höger meny på startsidan under "Att göra"
 • Via 'Moduler' på startsidan eller i kursmenyn där du kan hitta uppgifter och tillhörande material.

Instruktioner på hur du lämnar in en skriven inlämningsuppgift. hittar du i studentguiden i Canvas länkad nedan.

Att lämna in ett grupparbete går till precis likadant som att lämna in en vanlig inlämningsuppgift. En person i gruppen lämnar in arbetet men det kommer att räknas som inlämnat för samtliga i som ingår i gruppen. 

Studentguide - Hitta och lämna in ditt arbete (Canvas)

Quiz kan användas av din lärare dels för att skapa flersvarstest och dels för att skapa hemtentor med öppna frågor. Båda kan tidsbestämmas och kräva lösenord.

För att du ska känna dig bekväm när det är dags för dig att göra ett quiz i Canvas, är det bra att du både läser igenom studentguiden och loggar in på testkursen i Canvas där du kan genomföra samma quiz flera gånger. 

Det är också viktigt att du noggrant läser igenom de instruktioner du får när det är dags för din quiz. 

Studentguide - Quiz (Canvas)

Spela in video i Canvas Studio

Studio är ett verktyg på Canvas som du kan använda ifall du behöver göra en videoinspelning av dig själv, din skärm, både och eller endast en ljudslinga till en kommande tenta. När du väl har skapat en inspelning är det sedan lätt att ladda upp det på en inlämningsuppgift. 

Inspelningen can även delas eller bäddas in i en annan sida eller blogg. Studio inkluderar lite enkla redigeringsverktyg och därmed inte något avancerat sådant. 

Student guide - Studio (Canvas)

Ladda upp en video från Zoom

Som student vid LU har du tillgång till och kan använda dig av Zoom på samma sätt som våra lärare. Det innebär i praktiken att du kan starta egna möten och spela in det. Det kan vara ett annat alternativ till Studio ifall du exempelvis behöver spela in när du håller en presentation med hjälp av en powerpoint. Zoom är särskilt bra ifall du har en gruppinlämning som kräver inspelning.

När du har sparat din inspelning på din dator är det sedan lätt att ladda upp det på Studio i Canvas och sedan använda det på samma sätt som det material du har i ditt Studio bibliotek. 

Student guide - Zoom (Canvas)

Ladda upp en video från din mobil

I vissa fall behöver du kanske göra en inspelning via din mobil. Se till att du får information från din lärare om hur du ska ladda upp din inspelning. 

Hjälpmedel

Canvas tillåter läraren att individanpassat olika uppgifter. Detta innebär att du som har beviljat pedagogiskt stöd med rekommenderad förlängd tid kan få en deadline i ditt Canvas som skiljer sig från det som dina kurskamrater utan pedagogiskt stöd har. Observera att det är alltid examinatorn som tar detta beslut.

En annan funktion som kan hjälpa alla studenter och särskilt de med lässvårigheter, är det integrerade Ally-verktyget som ger dig möjlighet att omvandla kursinnehåll (texter, PDF-filer och filer) till olika filformat. Om du exempelvis vill variera din inlärning kan du på ett enkelt sätt ladda ner kursmaterialet i mp3-format och lyssna istället!

Läs mer om hur du kan använda de möjligheter Ally erbjuder och andra hjälpmedel som universitet erbjuder samtliga studenter.

Student guide - Ally (Canvas)

Student guide - Allys alternativa format och funktion (Canvas)

Information om andra hjälpmedel (se tillgänglighet under övriga verktyg) 

Plagiering och Urkund

Urkund är ett system för att kolla originaliteten i texter, med huvudsyftet att förhindra plagiering.

Det är ytterst viktigt att du är medveten om de reglerna för plagiering som finns på universitetet och de konsekvenser en överträdelse kan få. För att hjälpa dig citera de källor du baserar ditt arbete på på ett korrekt sätt, har biblioteken tagit fram resurser och riktlinjer kring akademisk hederlighet som du kan använda dig av. 

Resurser kring akademisk hederlighet (Lund universitets hemsida)

Lunds universitets gemensamma riktlinjer för plagiering (Pdf, 328 KB, nytt fönster)

Observera att din lärare alltid kan välja att låta urkund granska din inlämningsuppgift. Du kan läsa mer om Urkund i studentguiden. 

Student guide - Urkund (Canvas)

Feedback och betyg

Du kan få feedback i Canvas eller på annat sätt. Det är upp till din lärare att bestämma hur hen vill ge dig sin återkoppling och du bör bli informerad om hur återkoppling kommer att ske.

Notera dock att officiella betyg är endast de som registreras och syns i Ladok. All form av betyg som förmedlas i Canvas ska anses vara preliminära.

Ladok för studenter (Ladok)

Studenters rättigheter och skyldigheter

Checklista

 1. Vet du hur du loggar in på Canvas?
 2. Har du laddat ner Canvas student-appen?
 3. Har du slagit på aviseringarna så att du inte missar viktig information?
 4. Vet du var du kan hitta information om din kommande tentamen (kan vara i form av en uppgift, quiz, diskussion)?
 5. Vet du hur du skickar in en uppgift?
 6. Om din kommande tenta kräver att du lämnar in en media inspelning, vet du hur man skapar ett sådant med Studio?
 7. Vet du hur och var du kan förvänta dig att få återkoppling/feedback?
 8. Vet du hur du kan konvertera material i Canvas till olika format via Ally? 
 9. Vet du om att din lärare kan tilldela dig förlängd skrivtid i Canvas utan att det syns för resten av studentgruppen?
Två studenter vid en dator. Foto: Unsplash.

Kontakt och support

Kontakta LU ServiceDesk om du behöver hjälp eller teknisk support i Canvas. 

LU ServiceDesk
servicedesk [at] lu [dot] se (servicedesk[at]lu[dot]se)
+46 (0)46 222 9000